Thursday, October 8, 2009

Be the first ...... so sweetMenurut artikel yang saya baca di Hidayah edisi Januari 2009 oleh Yoli Hemdi. Berlomba - lombal h engkau dalam kebaikan ( fastabiq al-khairat ).
Daftar berikut adalah muslimah - muslimah yang dicatat sejarah sebagai hamba Allah yang pertama mengamalkan fastabiq al-khairat :
 1. Wanita pertama yang menjadi istri Rasulullah, dan pertama kali masuk islam : Khadijah.
 2. Wanita pertama yang mati syahid, orang - orang quraisy menyiksa dan menjemurnya dibawah terik matahari, Summayah binti Khabbath.
 3. Wanita pertama yang ikut dalam bai'at aqabah, Asma binti Amru.
 4. wanita pertama yang tiba di madinah saat hijrah, Laila binti Abi Hatsmah.
 5. Wanita pertama yang dua kali hijrah dan shalat dua kiblat, Asma' binti Umais.
 6. Wanita pertama yang membaiat Rasulullah, Laila binti al-Khatim.
 7. Muslimah pertama yang membunuh laki - laki musyrik, Shafiah binti Abdul muthalib yang juga bibi Rasulullah.
 8. Wanita pertama yang dimerdekakan oleh anaknya, wanita ini adalah budak Nabi yang digauli Nabi dan melahirkan Ibrahim, Maria al-Qibthiyah.
 9. Wanita pertama yang degelari penjaga Al-Qur'an, Hafsah binti Umar bin Khattab.
 10. Wanita pertama yang menikah tanpa saksi dan wali , dinikahi nabi dengan nash Al-qur'an (Q.S al-Ahzab 33:37 ), Zainab binti Jahsy.
 11. Wanita pertama yang membunuh sembilan tentara Romawi pada perang Yarmuk hanya dengan sebilah tiang kemah, Asma binti Yazid.
 12. Wanita pertama yang menikah dengan dua orang Khalifah, Asma binti Umais.
 13. Wanita pertama yang masuk Islam berkat doa Nabi, Umaimah Ibu dari Abu Hurairah.
 14. Wanita pertama yang dikatakan Rasululllah kepadanya, " Kamu ibuku setelah ibu kandungku." Ummu Aiman.
 15. Wanita pertama yang menjadikan mahar pernikahannya adalah keislaman suaminya, Ummu Sulaim binti Milhan.
 16. Wanita pertama yang tidak memperdulikan suami dan keluarganya saat perang Uhud , malah dia cemas mendengar kabar Rasulullah wafat, Anshariyah.
 17. Wanita pertama yang tidak tidur pada malam hari untuk beribadah, Haula binti Tuwait.
 18. Wanita pertama yang syairnya disukai oleh Nabi, Nabi pernah menjawab ketika sahabat menayakan " Siapakah yang paling pandai bersyair ?" Beliau menjawab, " Saya kalau tidak ada khansa." Khansa' binti Amru.
 19. Wanita pertama yang memimpin muslimah dalam peperangan melawan Romawi, Khaulah binti al-Azur al-Kindi.
 20. Wanita pertama yang suami, anak, dan cucunya menjabat sebagai khalifah, al-Khaizuran al-Qarsyiah.
 21. Wanita pertama yang ilmunya minta dibukukan, Amrah binti Abdurrahman.
 22. Wanita pertama yang memperhatikan kaligrafi Arab, Hafizhah Khatun.
 23. Wanita pertama yang berkuasa dari balik tirai, Urwa binti Ahmad Shalihiah.
 24. Wanita pertama yang menjabat sebagai perdana mentri di negara Islam, Benazir Bhuto.
Lalu yang patut kita cermati adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi yang pertama dalam kemajuan dunia Islam. Ayo sahabat berlomba - lombalah dalam kebaikan.

0 comments:

Translate this page :